loader image

pasje

nauka

relacje

wartości

U nas Ty jesteś ważny

DZIEN OTWARTY online 04 maja 2021 r. od godziny 11.30.

SPOTKANIE online DLA RODZICÓW naszych kandydatów 20 maja 2021 r. 18.00

Zapraszamy do składania dokumentów (podanie, kopia świadectwa z VII klasy) w sekretariacie w godzinach od 08.00 do 15.30. Jeżeli sytuacja na to nie pozwala, zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail: liceum@kowale.edu.pl i/lub telefon: 884 848 858.

Profile naszych klas

Klasa interdyscyplinarna

Możliwość zdawania rozszerzonej matury z przedmiotów:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • informatyka
 • chemia
 • geografia
 • biologia

*przy minimalnej liczbie 5 osób dla wybranego rozszerzenia

 • Nauka języka obcego:

język angielski oraz drugi język do wyboru**:

 • język niemiecki
 • język rosyjski
 • język norweski

** przy minimalnej liczbie 10 osób dla wybranego języka

25 osób w klasie

Rekrutacja do Liceum Błeńskiej na rok 2021/22 odbywa się dwuetapowo.

Etap I – dla wszystkich zdecydowanych na nasze liceum i chcących uzyskać miejsce w klasie pierwszej poza ogólnym naborem, rekrutacja bieżąca.

Rekrutacja w tym etapie odbędzie się na podstawie sprawdzianu matematycznego, który przeprowadzony zostanie 28 maja 2021 r. (sprawdzian przeznaczony jest dla kandydatów na rozszerzenie z matematyki) oraz warsztatów rekrutacyjnych dla wszystkich kandydatów, które odbędą 29 maja 2021 r. Kandydatów, którzy są zdecydowani zostać naszymi uczniami i pozytywnie przejdą etap I prosimy o wybór Liceum Błeńskiej na pierwszym miejscu na platformie www.nabor-pomorze.edu.com.pl

Etap II – rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja ogólnodostępna w systemie nabór-pomorze, przydział kandydatów następuje na ogólnych zasadach i jest dokonywany automatycznie przez system, w zależności od ilości uzyskanych punktów.                                     

Punktacja

Punkty za oceny na świadectwie:

celujący – 18 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
dobry – 14 punktów
dostateczny – 8 punktów
dopuszczający – 2 punkty

Pod uwagę bierzemy oceny z przedmiotów:

– matematyka, język polski, język angielski

 

Opłaty:

 

 

 • Opłata rekrutacyjna wynosi 100 PLN (tylko Etap I). 
 • Czesne dla pierwszych klas w roku szkolnym 2021/2022 wynosić będzie 700 PLN/miesiąc, płatne przez 12 miesięcy.
 • Wpisowe, płatne w momencie podpisania umowy, wynosi 1400 PLN. Kwota ta zostanie zaksięgowana  jako opłata za pierwsze dwa miesiące nauki w Liceum Błeńskiej.

Zapraszamy!

liceum@kowale.edu.pl

884 848 858

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błeńskiej, ul. Sadowa 21, 80-180 Kowale