loader image

pasje

nauka

relacje

wartości

U nas Ty jesteś ważny

Od 12.08 do 20.08 trwa w naszej szkole rekrutacja uzupełniająza. Zapraszamy do składania dokumentów (podanie, kopia świadectwa, wyniki egzaminu ósmoklasisty) w sekretariacie w godzinach od 12 do 15.

Jeżeli sytuacja na to pozwala, zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail: liceum@kowale.edu.pl i/lub telefon: 884 848 858.

Profile naszych klas

Klasa interdyscyplinarna

Możliwość zdawania rozszerzonej matury z przedmiotów:

 • język polski
 • język angielski
 • historia
 • WOS
 • geografia
 • biologia

 

 • Nauka języka obcego:

język angielski oraz drugi język do wyboru*:

 • język niemiecki
 • język rosyjski
 • język norweski

* przy minimalnej liczbie 10 osób dla wybranego języka

25 osób w klasie

Klasa matematyczno - informatyczna/chemiczna

Możliwość zdawania rozszerzonej matury z przedmiotów:

 • matematyka
 • informatyka
 • chemia
 • język angielski
 • geografia
 • biologia

Nauka języka obcego:

język angielski oraz drugi język do wyboru*:

 • język niemiecki
 • język rosyjski
 • język norweski

* przy minimalnej liczbie 10 osób dla wybranego języka

25 osób w klasie

Rekrutacja do Liceum Błeńskiej na rok 2020/21 odbywa się dwuetapowo.

Etap I – dla wszystkich zdecydowanych na nasze liceum i chcących uzyskać miejsce w klasie pierwszej poza ogólnym naborem, jeszcze w czerwcu.

Rekrutacja w tym etapie odbywała się na podstawie sprawdzianu matematycznego, który przeprowadzony został w dniu 19 czerwca 2020 r. (sprawdzian przeznaczony był dla kandydatów klasy matematyczno-informatycznej/matematyczno-chemicznej) oraz warsztatów rekrutacyjnych, które odbyły się w dniu 20 czerwca 2020 r. Kandydatów, którzy są zdecydowani zostać naszymi uczniami i pozytywnie przeszli etap I prosimy o wybór Liceum Błeńskiej na pierwszym miejscu na platformie www.nabor-pomorze.edu.com.pl

(na tym etapie 17 osób przeszło pozytywnie postępowanie rekrutacyjne i uzyskało gwarancję przyjęcia niezależnie od ilości uzyskanych punktów)

Etap II – rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja ogólnodostępna w systemie nabór-pomorze, przydział kandydatów następuje na ogólnych zasadach i jest dokonywany automatycznie przez system, w zależności od ilości uzyskanych punktów.                                     

Punktacja

Punkty za oceny na świadectwie:

celujący – 18 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
dobry – 14 punktów
dostateczny – 8 punktów
dopuszczający – 2 punkty

Pod uwagę bierzemy oceny z przedmiotów:

– matematyka, język polski, język angielski

oraz

– chemia do klasy matematyczno – chemicznej
– informatyka do klasy matematyczno – informatycznej

 

Opłaty:

 

 

 • Opłata rekrutacyjna wynosi 100 PLN (tylko Etap I). 
 • Czesne dla pierwszych klas w roku szkolnym 2020/2021 wynosić będzie 700 PLN/miesiąc, płatne przez 12 miesięcy.
 • Wpisowe, płatne w momencie podpisania umowy, wynosi 1400 PLN. Kwota ta zostanie zaksięgowana  jako opłata za pierwsze dwa miesiące nauki w Liceum Błeńskiej.

Zapraszamy!

liceum@kowale.edu.pl

884 848 858

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błeńskiej, ul. Sadowa 21, 80-180 Kowale