loader image
731 877 720 liceum@kowale.edu.pl

life – education balance

KLASA INTERDYSCYPLINARNA

W Liceum Błeńskiej oferujemy edukację w klasie interdyscyplinarnej umożliwiającej uczniom zdobywanie wiedzy ogólnej i wszechstronny rozwój talentów.

Z

Nauka języka obcego:

język angielski na poziomie rozszerzonym oraz drugi język do wyboru*:

  • język niemiecki
  • język rosyjski
  • język norweski

* przy minimalnej liczbie 7 osób dla wybranego języka

Z

25 osób w klasie

Z

Możliwość zdawania rozszerzonej matury z przedmiotów*:

  • język angielski
  • matematyka
  • fizyka
  • informatyka
  • chemia
  • geografia
  • historia

*rozszerzenie zostanie utworzone przy minimalnej liczbie 4 uczniów

 

CO JESZCZE OFERUJEMY DLA NASZYCH UCZNIÓW

 

Wyprawy i szkoły wyjazdowe

 

Koncepcja szkół wyjazdowych stanowi podstawę autorskiego programu „Edukacja w Drodze”. Jest to program, który realizujemy w szkole podstawowej.

Wspólna podróż daje nam przede wszystkim czas na bycie z innymi. Na rozmowy, wspólne przeżycia, głębsze i prawdziwsze poznanie się. Uczymy się polegania na sobie, dawania wsparcia, pomagania. To często bezcenna lekcja zmagania ze słabością przynosząca dzielność i wytrwałość. Nie do przecenienia jest wartość edukacyjna oraz nabywanie nowych umiejętności.

Nasze doświadczenie mówi, że z podróży zawsze wracamy inni, czasami mądrzejsi, czasami dzielniejsi, czasami z większą radością życia, świadomi piękna świata. Ale zawsze inni. Lepsi. Zapraszamy, to część naszej szkoły.

Sztuka – plastyka

Plastyka rozwija wyobraźnię, poszerza widzenie świata, może inspirować i być niezwykłą formą spędzania wolnego czasu w grupie rówieśników. Daje możliwość wyrażania siebie, swoich emocji, charakteru i sposobu myślenia. Uczy tolerancji i uwrażliwia.

Na naszych zajęciach artystycznych stwarzamy warunki wszechstronnego rozwoju. Przygotowujemy do odbioru szeroko rozumianej sztuki. Dajemy przestrzeń, w której młodzież ma możliwość zdobywania i poszerzania umiejętności w rysunku, malarstwie, fotografii, grafice warsztatowej oraz różnych formach przestrzennych. Dzięki spotkaniom ze sztuką w galeriach, muzeach i na wystawach nasi uczniowie stają się aktywnymi odbiorcami. Prowadzimy również plenery artystyczne, które są formą aktywności twórczej połączonej z obcowaniem z naturą.

Stawiamy na dobre relacje, wzajemne zaufanie i życzliwość. Tworzymy w kameralnych grupach, organizujemy wystawy, staramy się swoją wrażliwością i pasją inspirować innych.

Teatr

Zajęcia teatralne to czas zabawy i pracy, czas pełen życia, dynamizmu, akcji, emocji i działania w grupie. Teatr pozwala uczestnikom doświadczać rozmaitych sytuacji i emocji z nimi związanych, otwiera na nowe środki ekspresji, rozwija wyobraźnię, spostrzegawczość, umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność za efekt wspólnego tworzenia. Aktor wchodzi w rozmaite role, poznając lepiej siebie, swoje emocje i reakcje na nie. Uczy się pracować ciałem i głosem. Uwrażliwia się na słowo, tekst, którym ma dotrzeć do odbiorcy. Uczy się nadawać sens ciszy i odczytywać metafory. Nabywa umiejętności, które może wykorzystać na scenie, ale też w każdej życiowej sytuacji.

Aktywny udział w zajęciach rozbudza w uczniach świadomość znaczenia sztuki teatralnej. Kontakt z dobrymi spektaklami, poznanie historii teatru i kluczowych twórców sztuki scenicznej oraz
szansa na wyrażanie własnych opinii dotyczących obejrzanych spektakli to kolejny krok, aby nasi uczniowie stali się świadomymi odbiorcami sztuki teatralnej.

Zajęcia teatralne w Niepublicznej Szkole Podstawowej  im. dr Wandy Błeńskiej odbywają się już od 2008 roku. Zajęcia cieszą się olbrzymim zainteresowaniem uczniów. Przez 11 lat stworzyliśmy ponad 40 spektakli, które zostały zaprezentowane publiczności w trakcie szkolnych Dni Teatru. Wiele z naszych spektakli zaprezentowaliśmy również w konkursach teatralnych na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

Doradztwo zawodowe

Żyjemy w świecie, gdzie tylko zmiana jest pewna. Młodzi ludzie, którzy wkraczają na rynek edukacji i rynek pracy, zmagają się z chaosem informacyjnym i ciągłą zmiennością danych. Przestajemy być po prostu pracownikami, zaczynamy tworzyć własną markę na rynku pracy. Nasza marka to przede wszystkim kompetencje, umiejętności miękkie i wiedza o samym sobie, to również wykształcenie formalne, które zdobywamy w procesie kształcenia.

Bez umiejętności dobrej komunikacji, identyfikacji swoich wartości, potrzeb, wyznaczania i dążenia do realizacji celów, a przede wszystkim znajdowania odpowiedzi na pytania: Kim jestem?, Dokąd zmierzam na mojej drodze życiowej? trudno będzie o prawdziwy sukces zawodowy.
Nasze doradztwo ma charakter procesowy, pełnimy rolę towarzysza i eksperta od rozumienia tego procesu. Proponujemy odpowiednie narzędzia, które ułatwią młodemu człowiekowi stałe i samodzielne poszukiwanie własnej drogi życiowej, a nie dawanie schematycznych rad i gotowych odpowiedzi. Intencją naszego procesu doradczego jest wspieranie we wzmacnianiu i rozwijaniu potencjału uczniów. Wspomagamy rozwój kompetencji społecznych, umiejętność kreatywnego i krytycznego myślenia, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, a także samodzielnego poszukiwania informacji. Podkreślamy, że raz podjęta decyzja nie musi być decyzją na zawsze. Naszym celem jest więc wspieranie uczniów w samozapoznaniu i przygotowanie ich do podjęcia trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych.

Wsparcie psychologiczne

Nauka w liceum przypada na niezwykle ważny etap  życia młodego człowieka. Poszukując siebie, budując własną tożsamość i niezależność, każdy z nich przeżywa wiele wewnętrznych konfliktów, pozostając między potrzebą samorealizacji i niezależności a przywiązaniem do rodziców i narzucanymi ograniczeniami. Wspieramy naszych uczniów i ich rodziny w procesie zmian związanych z dorastaniem, aby kształtowali adekwatną samoocenę i poczucie sprawstwa i mogli w bardziej świadomy sposób dokonywać dobrych dla nich życiowych wyborów. Aby pomóc naszym uczniom w konstruktywnym rozwiązaniu kryzysu dorastania oraz wspomóc rodziców w towarzyszeniu temu procesowi szkoła zapewnia wsparcie psychologiczne.

Zespół naszych psychologów:
– rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów i w razie potrzeby proponuje indywidualne spotkania terapeutyczne;
– prowadzi w klasach warsztaty tematyczne w klasach, o charakterze profilaktycznym i psychoedukacyjnym;
– organizuje spotkania konsultacyjne dla rodziców;
– prowadzi kółko psychologiczne;