loader image
884 848 858 liceum@kowale.edu.pl

Pragnąc zapewnić uczniom jak najlepszy rozwój i optymalne warunki do nauki, proponujemy rekrutację klasy interdyscyplinarnej z kilkoma rozszerzeniami do wyboru. Podczas rekrutacji Kandydat wskaże swoje preferencje, na jakie rozszerzenie chciałby uczęszczać. Ostatecznej kwalifikacji do klas dokonają nauczyciele i dyrekcja w pierwszych miesiącach roku szkolnego po przeanalizowaniu wyników warsztatów, zajęć i testów, w których młodzież będzie uczestniczyć.

 

Szanowni Państwo,

Biorąc pod uwagę dramatyczną sytuację na rynku szkół ponadpodstawowych chcielibyśmy zaproponować Państwu rozwiązanie pośrednie – klasa hybrydowa (połączenie nauczania domowego z edukacją stacjonarną).

Założenia:

 1. Uczniowie są zapisani do naszego Liceum na nauczanie domowe (w klasycznej postaci tacy uczniowie uczą się samodzielnie i zaliczają materiał w ustalonej formie w szkole).
 2. W ramach rozwiązania hybrydowego uczniowie mają następujące zajęcia w szkole (min.15 godz. zajęć tygodniowo):                                                         – lekcje stacjonarne z wybranego rozszerzenia (na te zajęcia są dołączeni do uczniów z I klasy interdyscyplinarnej),                                                         – lekcje stacjonarne z przedmiotów maturalnych (polski 3-4 godz./tydzień, matematyka podstawowa lub rozszerzona 4-5 godz./tydzień,             angielski 2-3 godz./tydzień,                                                                                                                                                                                                                         – lekcje stacjonarne zajęcia z w-f (2-3 godz.) oraz plastyki (2godz.).
 3. Uczniowie klasy hybrydowej będą mogli uczestniczyć w wyjazdach szkolnych.
 4. W ramach potrzeb i możliwości uczniowie i rodzice będą mogli korzystać ze wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
 5. Pozostałe zajęcia (przede wszystkim przedmioty niematuralne) uczniowie będą realizować samodzielnie w ramach pracy własnej i zaliczać w formie umówionej z nauczycielem danego przedmiotu.
 6. Zajęcia stacjonarne w szkole będą miały charakter wspierający i w zależności od koncentracji i możliwości ucznia będą wymagały dodatkowej pracy w domu.
 7. Odpłatność miesięczna (czesne) za klasę hybrydową w roku szkolnym 2022/2023 będzie wynosiła 500 zł.
 8. Opłata wpisowa wynosi 1000 zł i będzie zaksięgowana na poczet czesnego za dwa pierwsze miesiące nauki (wrzesień i październik). Wpisowe jest bezzwrotne w przypadku rezygnacji kandydata już zakwalifikowanego.

W czasie rekrutacji sekretariat czynny jest w godzinach 10.00 – 13.00.

Dokumenty rekrutacyjne: zgłoszenie rekrutacyjne, kopia świadectwa, kopia wyników egzaminu.

Spotkanie informacyjne z dyrektorem szkoły dla zainteresowanych rodziców i uczniów odbędzie się w dnia 11 sierpnia 2022r. o godzinie 18:00 w Liceum Błeńskiej. Zapraszamy.

 

Rekrutacja Zasadnicza została zakończona.

Rekrutacja w tym w tym roku będzie przeprowadzona na platformie www.nabor-pomorze.edu.com.pl.  Próg punktowy dla naszych przyszłych uczniów to 150 pkt.  Punkty można zdobyć z trzech źródeł:

 • egzamin ósmoklasisty (max. 100 pkt., patrz tabela poniżej)
 • świadectwo (max. 100 pkt., patrz tabela poniżej)
 • spotkanie rekrutacyjne- 28 maja 2022 (max 30 pkt.), które będzie się składać z następujących części:
  1. sprawdzian wiedzy z matematyki
  2. egzamin z języka angielskiego
  3. warsztaty kreatywne

Dokumenty rekrutacyjne

 

 • Karta zgłoszeniowa wraz z deklaracją językową – pobierz zgłoszenie >
 • Świadectwo ukończenia VII klasy.
 • Dokumenty potwierdzające szczególne osiągnięcia kandydata.
 • Opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli dotyczy kandydata)

Punkty za oceny na świadectwie:

celujący – 18 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
dobry – 14 punktów
dostateczny – 8 punktów
dopuszczający – 2 punkty

Opłaty:

 

 • Czesne dla pierwszych klas w roku szkolnym 2022/2023 wynosić będzie 800 PLN/miesiąc, płatne przez 12 miesięcy.
 • Wpisowe, płatne w momencie podpisania umowy, wynosi 1600 PLN. Kwota ta zostanie zaksięgowana  jako opłata za pierwsze dwa miesiące nauki w Liceum Błeńskiej.

liceum@kowale.edu.pl

884 848 858

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

im. dr Wandy Błeńskiej

ul. Sadowa 21, 80-180 Kowale