loader image
731 877 720 liceum@kowale.edu.pl

WYNIKI PUNKTACJI Z DNIA REKRUTACJI

26 CZERWCA 2023 r. po godz. 13:00

WYNIKI PUNKTACJI Z DNIA REKRUTACJI ZOSTANĄ WYWIESZONE W SZKOLE PRZY SEKRETARIACIE ORAZ ROZESŁANE DO RODZICÓW KANDYDATÓW

NA SKRZYNKĘ MAILOWĄ

DZIEŃ OTWARTY

26 MAJA 2023 r.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW W GODZ. 10:00 – 13:00

Rekrutacyjne Q&A z Dyrektorem

31 maja 2023 r. godz. 18:00

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW KANDYDATÓW NA PANEL PYTAŃ I ODPOWIEDZI

life – education balance

Poznaj nas

Naszą misją jest stwarzanie bezpiecznej przestrzeni umożliwiającej uczniom rozwój intelektualny, etyczny, społeczny i emocjonalny.
Przygotowujemy młodych ludzi do dorosłego życia, odpowiedzialności i dalszego samorozwoju.

Tworzymy liceum oparte na wartościach, w którym uczniowie mają szansę rozwinąć się na miarę swoich możliwości, nie rezygnując z realizacji pozaszkolnych pasji i aktywności. W naszej szkole młodzi ludzie przy wsparciu życzliwych i uważnych nauczycieli biorą odpowiedzialność za swoją przyszłość. W Liceum Błeńskiej zaangażowany nauczyciel wspiera zaangażowanego ucznia.

Koncepcja edukacyjna

Wspólne szukanie inspiracji

Przestrzeń dla uczniów do dzielenia się spostrzeżeniami i opiniami

Współodpowiedzialność uczniów za działania szkoły

Pasje, nauka, relacje, wartości. U nas Ty jesteś ważny.

Zobacz co u nas słychać

Jesteśmy otwarci na każdego, kto chce się rozwijać oraz pogodnie i z łaskawością patrzy na siebie i innych..

Sukcesy

Uczniowie naszych szkół uczestniczą i odnoszą sukcesy w wielu konkursach przedmiotowych i artystycznych na poziomie rejonowym i wojewódzkim. Są oni laureatami i finalistami konkursów: matematycznych, informatycznych, chemicznych, biologicznych, fizycznych, geograficznych, historycznych i turystycznych. Jesteśmy dumni z wielu nagród i wyróżnień dla zespołu teatralnego oraz osiągnięć artystycznych naszych uzdolnionych plastycznie podopiecznych.

%

nauczycieli z pasją

finalistów konkursów przedmiotowych

finałów przeglądów teatralnych

prace naszych uczniów na XXI Międzynarodowym Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży

life – education balance