loader image
731 877 720 liceum@kowale.edu.pl

liceum@kowale.edu.pl

730 711 744

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

im. dr Wandy Błeńskiej

ul. Sadowa 21, 80-180 Kowale