loader image

pasje

nauka

relacje

wartości

U nas Ty jesteś ważny

Profile naszych klas

Klasa interdyscyplinarna

Możliwość zdawania rozszerzonej matury z przedmiotów:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka

 • informatyka
 • chemia
 • geografia
 • historia

*przy minimalnej liczbie 4 osób dla wybranego rozszerzenia

 • Nauka języka obcego:

język angielski oraz drugi język do wyboru**:

 • język niemiecki
 • język rosyjski
 • język norweski

** przy minimalnej liczbie 10 osób dla wybranego języka

25 osób w klasie

Rekrutacja do Liceum Błeńskiej na rok 2022/23 odbywa się dwuetapowo.

Etap I – dla wszystkich zdecydowanych na nasze liceum i chcących uzyskać miejsce w klasie pierwszej poza ogólnym naborem, rekrutacja bieżąca.

Rekrutacja w tym etapie odbędzie się na podstawie sprawdzianu z matematyki, testu kompetencji językowych z angielskiego oraz warsztatów kreatywnych. Spotkanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone  28 maja 2022 r. Kandydatów, którzy są zdecydowani zostać naszymi uczniami i pozytywnie przejdą etap I prosimy o wybór Liceum Błeńskiej na pierwszym miejscu na platformie www.nabor-pomorze.edu.com.pl

Etap II – rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja ogólnodostępna w systemie nabór-pomorze, przydział kandydatów następuje na ogólnych zasadach i jest dokonywany automatycznie przez system, w zależności od ilości uzyskanych punktów.                                     

Punktacja

Punkty za oceny na świadectwie:

celujący – 18 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
dobry – 14 punktów
dostateczny – 8 punktów
dopuszczający – 2 punkty

Pod uwagę bierzemy oceny z przedmiotów:

– matematyka, język polski, język angielski

Opłaty:

 

 

 • Opłata rekrutacyjna wynosi 100 PLN (tylko Etap I). 
 • Czesne dla pierwszych klas w roku szkolnym 2021/2022 wynosić będzie 700 PLN/miesiąc, płatne przez 12 miesięcy.
 • Wpisowe, płatne w momencie podpisania umowy, wynosi 1400 PLN. Kwota ta zostanie zaksięgowana  jako opłata za pierwsze dwa miesiące nauki w Liceum Błeńskiej.

Zapraszamy!

liceum@kowale.edu.pl

884 848 858

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błeńskiej, ul. Sadowa 21, 80-180 Kowale